نوازندگان مهمان

 

بیتا دینبلی ، ویولن ( اجرای شهریور ۹۴ ، مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ ، خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶ ، بهمن ۹۶)
فرحناز برزمهری ، ویولن ( اجرای شهریور ۹۴ ، مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ ، خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶ )
شیوا زاهدی، ویولن ( اجرای تیر ۹۶ ، بهمن ۹۶)
روزبه حجت پناه ، ویولن ( اجرای اسفند ۹۳ ، شهریور ۹۴ ، مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ )

مرجان زید آبادی ، ویولن ( اجرای تیر۹۶ ، خرداد ۹۵ )
پریا خادم ، ویولن ( اجرای خرداد ۹۵ )

پریا قادری نژاد ، ویولن ( اجرای خرداد ۹۵ )
محمد امین سیف ، ویولن ( اجرای تیرماه ۹۶ )

بردیا درویش ، ویولن ( اجرای خرداد ۹۵ )
عارفه محمد علیزاده ، ویولن ( اجرای آذر ۹۴ ، خرداد ۹۵ )
آرش رضایی ، ویولن ( اجرای خرداد ۹۵ )
مهدی صدیق شریف ، ویولن ( اجرای خرداد ۹۵ )
نوشین امیرارجمندی ، ویولن ( اجرای اسفند ۹۳ )
امیر شیرودی ، ویولن ( اجرای شهریور ۹۴ ، مهر ۹۴ )
تیرداد امین زاده ، ویولن ( اجرای اسفند ۹۳ )

امین نصیری ، ویولا ( اجرای خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶، آذر ۹۷ )
سینا کلوت ، ویولا ( اجرای آذر ۹۴ ، خرداد ۹۵ )

مهدی نشاط ، ویولا ( اجرای شهریور ۹۴ ، مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ )
آرین زمانی ، ویولا ( اجرای تیر ۹۶ )
حمید رضا جمشیدبیگ ، ویولا ( اجرای بهمن ۹۶ )

اتابک روغنی، ویولا ( اجرای اسفند ۹۳ )
امیرحسین امیری ، ویولا ( اجرای شهریور ۹۴ )

علی صفری ، ویلنسل ( اجرای خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶ ، آذر ۹۷ )
ابراهیم قائدی ، ویلنسل ( اجرای خرداد ۹۵ )

امید همدانی ، ویلنسل ( اجرای آذر ۹۴ )
پویا لطفی ( اجرای آذر ۹۷ )
پارسا هادی ، ویلنسل( اجرای خرداد ۹۵ )
محسن طاحونیان ، ویلنسل( اجرای مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ )
سارینا عرب ( اجرای تیر ۹۶ )
امیرعلی اخلاقی ، ویلنسل ( اجرای مهر ۹۴ )
رزوانه ناطقیان ، ویلنسل ( اجرای بهمن ۹۶)

علیرضا فرجی ، ویلنسل ( اجرای آذر ۹۴ )
مدیسا کنی ، ویلنسل ( اجرای اسفند ۹۳ )
محمد احمدی ، ویلنسل ( اجرای شهریور ۹۴ )

سیامک صانعی ، کنترباس ( اجرای آذر ۹۴ )
وحید وفایی ، کنترباس ( اجرای خرداد ۹۵ )

سالار خاتون آبادی ، ابوا ( اجرای مهر ۹۴ ، آذر ۹۴ ، خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶ ، آذر ۹۷ )
فرشاد شیخی ، هورن ( اجرای آذر ۹۷ )
سلمان صفاریان ، ابوا و کرآنگله ( اجرای آذر ۹۷ )
علیرضا متوسلی ، فاگوت ( اجرای آذر ۹۷ )
فرهاد شیخی ، فاگوت ( اجرای خرداد ۹۵ ، تیر ۹۶ )
سیامک میردادیان ، هورن ( اجرای آذر ۹۷ )
نرگس تقی پور ، هورن ( اجرای تیر ۹۶ )
دینا کهن ، هورن ( اجرای تیر ۹۶ )
غزاله میرزازاده ، پیکولو ( اجرای تیر ۹۶ )
ملیکا سرکرده ، فلوت ( اجرای آذر ۹۷ )
عباس معالجی ، کلارینت ( اجرای تیر ۹۶ )
میثم شبیری ، کلارینت ( اجرای آذر ۹۷ )
پیمان فری ، پیکولو ( اجرای آذر ۹۷ )
فربد هوشنگی ، ابوا ( اجرای تیر ۹۶ )
امیررضا صالحی ، ترومپت ( اجرای تیر ۹۶ ، آذر ۹۷ )
علی مکی ، ترومپت ( اجرای تیر ۹۶ )
مارال نادم ، ترومپت ( اجرای آذر ۹۷ )

امید افشاری ، فلوت ( اجرای اسفند ۹۳ )

پارسا ریاحی ، پیانو ( اجرای آذر ۹۴ ، تیر ۹۶ )
عرفان داورپناه ، پیانو ( اجرای بهمن ۹۶)
معین داورپناه، پیانو (اجرای بهمن ۹۶)

 

Comments are closed