نوازندگان ثابت

 

aaa

جعفر رستمی

نوازنده ویولن ، ویولا
دانشجوی کاردانی فرهنگ و هنر
عضو کانون مدرسین خانه موسیقی
فراگیری ویولن ایرانی زیر نظر استاد جهانگیرکامیان
فراگیری ویلن کلاسیک در محضر استاد  قنبری مهر
فراگیری کمانچه زیر نظر استاد شیما شاهمحمدی

سابقه همکاری با ارکسترهای متعددی چون :

ارکستر رتوریک به رهبری رضا مریوند
ارکستر پارسیکربه رهبری صابر جعفری
ارکستر گلهای نوین به رهبری رضا مریوند

ارکستر دماوند به رهبری مرتضی شفیعی
ارکستر نغمه باران به رهبری آرمین تاجبخش
ارکستر گلهای نوین به رهبری رضا مریوند
ارکستر البرز
سرپرست ارکستر کیمیا از سال ۹۲

Comments are closed