نوازندگان ثابت


mahrokhماهرخ شریف زاده

در سال ۱۳۸۵ ارف مقدماتی و ارف پیشرفته آموزشگاه پارس فرا گرفت. در سال ۱۳۸۷ فراگیری ویلنسل در آموزشگاه پارس و زیر نظر استاد سوگل شیری آغاز نمود. مدتی از محضر استاد مجید اسماعیلی بهره برد و در حال حاضر نزد استاد ژابیز زربخش به تکمیل آموخته های خویش می پردازد.

ایشان سابقه همکاری با گروه ها و ارکستر های مختلفی را در کارنامه خود دارد همچون :

 ارکستر رتوریک ، ارکستر گلهای نوین ، گروه پاییزان ، گروه آرتمیس ، بل کانتو ( خواننده کر ) ، گروه سازبند

 

 

Comments are closed