نوازندگان ثابت

 

 مرجان سروریان

لیسانس نوازندگی ویولنسل از دانشگاه هنر تهران

فراگیری ویلنسل زیر نظر اساتید: آقای کریم قربانی، خانم ژابیژ زربخش، آقای آیدین احمدی نژاد

مدرس انجمن موسیقی خراسان جنوبی از سال ۸۳ تا ۸۸
همکاری با کانون پرورش فکری و هنری
کسب مقام دوم در بخش گروه نوازی فستیوال موسیقی خراسان جنوبی
عضو ارکستر رتوریک به رهبری رضا مریوند
عضو ارکستر فروزان و اجرا در تالار وحدت
عضو ارکستر ارم و اجرا در سالن چمران کرج
عضو تریو ویولنسل هارپ فلوت و اجرا در سالن میلاد کرج
تشکیل ارکستر کودک و اجرا در سالن ابن سینا شهرک غرب تهران

Comments are closed