نوازندگان ثابت

 

مهرنوش مهرپویا

نوازنده ی ویلن کلاسیک و ویولا

فارغ التحصیل  کارشناسی موسیقی، نوازندگی ساز جهانی (ویولن)
موضوع پایان نامه: بلوز برای ویلن از
دانشکده هنر و معماری تهران

فراگیری ویولن نزد اساتید علی جعفری پویان، ایمان فخر، لعیا اعتمادی، کاوه کشاورز ،آرمینه آبوویان

نوازندگی در کنسرتهای متعدد به همراه ارکسترهای:

ارکستر رتوریک، ارکستر ایستگاه، ارکستر کنسرتانت، سفارت ساحل عاج، آنسامبل نوآوا
گروه بانوان مهر، آنسامبل دانشکده هنر و معماری، گروه همنوازان چکاو


مدیریت ارکستر ایستگاه در سال ۹۳ حضور در جشنواره موسیقی فجر در سالهای ۹۳ و ۹۵


Comments are closed