نوازندگان ثابت

 

محمد حسین سرافراز

دانشجوی مقطع کارشناسی موسیقی
فراگیری ویولن در سال ۱۳۸۸ زیر نظرارش رسولیان                           
فراگیری ویولا زیر نظر مارال سوالویی، دانیال جورابچی و کاوه تعسیری
شرکت در مستر کلاس های اقای علی عسگری ، خانم الینا عسگری در اموزشگاه نوای شهراشوب
شرکت در کلاس های گروه نوازی  پردیس هنرهای زیبا  دانشگاه تهران زیر نظر خانم ستاره بهشتی ، پیام گرایلی و ایمان فخر
همکاری با کوارتت آوید در اجرای قطعاتی از هایدن ، موزارت، کومیتاس و
اجرای پروژه های دانشجویی
سابقه همکاری با ارکستر زهی شهراشوب ازسال۹۲تا۹۶ به رهبری پروفسور تنگیز شاولوخاشویلی
همکاری با ارکستر اوام (کرج) از سال۹۳تا ۹۶ به رهبری سینا خیرابادی
همکاری با انسامبل زهی ویل از سال ۹۶تا اکنون به رهبری اقای دانیال جورابچی واقای نوید گوهری

 

Comments are closed