نوازندگان ثابت

 

نیما مستشیری

دانشجوی کارشناسی موسیقی گرایش نوازندگی ساز جهانی

فراگیری ویولن نزد  استاد ارسلان کامکار ١١ سال
و استاد ابراهیم لطفی ٢ سال

سابقه همکاری با

ارکستر رتوریک به رهبری رضا مریوند
ارکستر مهرگان به رهبری امیر فخریان
ارکستر استاد ارسلان کامکار

ارکستر گلهای نوین به رهبری رضا مریوند و سرپرستی رامبد لطیفی
ارکستر مجلسی سمنان به سرپرستی مجید حسینی
ارکستر نوبانگ چکامه ( صبا ) به سرپرستی امیر رحمانیان
گروه موسیقی اداک به سرپرستی دانیال ترحمی
گروه موسیقی بیداد به سرپرستی سینا فرزامی

Comments are closed