همکاران ارکستر

امین شکوهی ( روابط عمومی و مسئول هماهنگی ارکستر )

امین آهنگران ( مشاور هنری ارکستر و سولیست باس )

ندا عدالت جو ( امور اداری )

هانیه بابا ربیع ( امور گرافیک ، طراحی پوستر و بروشور )

سید بردیا شمس ( مشاور رهبر ارکستر در امور نوازندگان)

بیتا دینبلی ( طراحی سایت ارکستر )

امیررضا علیزاده نیکو ( امور آی تی ، امور فنی سایت ارکستر )

حسین هاشمی ( تصویربردار و عکاس )

علیرضا فرهادزاده ( تصویر بردار و عکاس)

Comments are closed